Hemslöjdsbutiken

Västerhaninge hemslöjds historia

Västerhaninge hemslöjds historia...  🙂 

Här kan du skriva in telefonnummer, e-postadress etc. Det finns en särskild ruta för e-postadressen nedan.

Västerhaninge Hemslöjdsförening

En förening med anor.
Föreningen bildades redan år 1926.


Den 12 Maj 1926 bildades Västerhaninge Hemslöjdsförening.
Ändamålet med föreningen var att arbeta för hemslöjdens befrämjande i Västerhaninge; att för medlemmarna anskaffa råd och upplysningar angående olika
hemslöjdsgrenar."
Föreningens första ordförande hette Helfrid Uhr, vävlärare på Folkhögskolan.
Årsavgiften var 50 öre.
Några årtal i hemslöjdsföreningens historia.
1928: beslöt man att anslå 25:- till inköp av nytt tyg till altaret i Västerhaninge kyrka.
1929: gjorde fröken Tora Peters på uppdrag av Nordiska musee´t en inventering av gamla textilier, det ordnades en utställning i Österhaninge kyrkskola.
Förslag väckes om att arbeta fram en enkel dräkt, att bäras vid folkfäster och dylikt. Ekonomin var skral, en medlem,Idlly Stenvall, lånade föreningen 50:- för att
klara utgifterna.
1930: hade fru Maria Bergstdt tillsammans med Nord.museet tagit fram förslag till sockendräkt och sytt upp ett ex.Dräkten godkänndes och började tillverkas. två väverskor vävde kjol-och förklädestyg. Kostnad för hela dräkten: 19kr, 49 öre.
Därtillkom brosch och knappar för 7 kr. Dräkten kunde köpas endast genom föreningen.
Föreningen deltog med vävalster på den stora Stockholms-utställningen. Det noteras,att "de blev alla sålda med en liten förtjänst"
1935: - blev Västerhaninge Hemslöjdsförening ständig medlem i Stockholms läns och stads hemslöjdsförening för en engångssumma av 25:-
1936: Föreningen firade 10-årsjubileum i dagarna tre!
        Lördagen den 9 maj: Utställning av medlemmars arbeten,slöjd från förskolor och folkhögskolan. Invigning av prosten Froste prisutdelare landshövding Marja Ede´n. Familjefest på kvällen  inträde: 1:-
Helfrid Uhr skriver om jubileet i mycket entusiatiska och målade ordalag
" - det står som en vacker tavla för vårt minne"
1938: Fru Maria Bergstedt fick i uppdrag att sy en Västerhaningedräkt,som skänktes till Amerikans-Svenska Historiska Museet i Philadelphia, USA.
1940: Anslogs 150:- för att inköpa ullgarn till vantar,knävärmare och muddar till neutralitetsvakten.Man ordnade även paketauktioner till förmån för Norgehjälpen och Europahjälpen. Tingshuset renoverades och föreningen skänkte 40 meter gardintyg,
Linodling har alltid rönt ett stort intresse i föreningen,det fanns flera medlemmar som hade egen linodling hemma, 1940 fick man 20 kg linfrö,som delades ut till 10 medlemmarför odling. För det färdiga linet utdelades priser.
Ett antal medlemmar deltog i Bellmansspelen i Stockholm,iförda Västerhaningedräkter.
Fru Maria Bergstedt föreslog att man skulle ta fram en Västerhaningedräkt för män. Detta avslogs,då "behov ej förelåg"
1945:Den stora lantbruksutställningen anordnades på Sollvalla.Medlemmarna fick där deltaga med hemslöjdsalster. Inte mindre än sexton Västerhaningebor fick priser för sina arbeten,däribland Hilding Karlsson.
1946 Föreningen firade 20-årsjubileum vid ett enkelt höstmöte.denna jul skulle man ha julmässa,om kristidsransonerinen upphört,det gjorde den ej.
1948 begärde man att få odla lin på Tingshusets tomt.Medlemmarna skulle själva stå för odling och beredning. Året därpå omtalas,att föreningen fått 2,5 kg lingarn av det odlade linet. fru eriksson i Fors fick uppdraget att väva dukar av lingarnet, Dukarna skänktes till Tingshuset.
1955Västyerhaninge fick nytt ålderdomshem. Fru Alice Andersson åtog  sig att sy en rya, som föreningen skänkte till hemmet.
1956 "Televisionen" gjorde sitt intåg. Från Sorunda direktsändes ett program med
olika aktiviteter.Bl.a. var det en tävling mellan kringliggande socknar i att snabbast laga till en svampomelett. Ellen Larsson tävlade för hemslöjdsföreninge och vann!
1968 För första gången fick föreningen kommunalt bidrag, 1000:-
Välkommen in och se pågående arbeten i olika vävstolar.
Våra kunniga vävvärdinnor väver t ex den populära Västerhaningeduken med färger från Västerhaningedräkten.
Design; Hildur Pettersson och Nanna Öqvist.
Det finns även tillhörande servetter och bordslöpare till försäljning.

Mycket populära presenter!
 
Vävvärdinnorna väver även trasmattor på beställning i önskad längd och färg.
På onsdagar finns vävvärdinnorna på Klockargården.

VÄLKOMMEN TILL KLOCKARGÅRDEN

öppettider -fred 11-15 lörd.11-15
 


Västerhaninge Hemslöjdsförening

🙂
Hej! 
Är du hantverksintresserad?  
Hör gärna av dig till oss på Västerhaninge Hemslöjdsförening.
Vi tar gärna emot nya medlemmar. 

Årsavgiften är  200:-/ år 🙂


HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN TILL OSS!

Vill ni framföra era ideer eller meddela något, kontakta gärna mailadressen nedan.

fredrikssongerd79@gmail.com

Här kan du skriva in telefonnummer, e-postadress etc. Det finns en särskild ruta för e-postadressen nedan.

Dela den här sidan